Contact
 
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Mr. SELLAMI Abderrezak
Fax: 034 54 21 60
sellami.epj@djendjen-port.com
 
 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
bouab.epj@djendjen-port.com
 
 
DIRECTION DES ETUDES ET DEVELOPPEMENT
bouab.epj@djendjen-port.com
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET COMPTABILITE
boufenar.epj@djendjen-port.com
 
 
DIRECTION DE L'EXPLOITATION
kidri.epj@djendjen-port.com
 
 
DIRECTION DE LA CAPITAINERIE
tatar.epj@djendjen-port.com
 
 
RESPONSABLE DU MANAGEMENT DE LA QUALITE
fares.ouali@djendjen-port.com
 
 
CELLULE COMMUNICATION
communication@djendjen-port.com
 
 
PRESIDENT DU SYNDICAT
boulassel.epj@djendjen-port.com
 
 
DIRECTION D'AUDIT ET CONTROLE DE GESTION
kessasra.khireddine@djendjen-port.com
 
 
STANDARD
Tél: +213 (0)34 54 21 64 / +213(0)30 47 84 10
 
Copyright © 2014, Port de Djen Djen.
Adresse : El Achouat Taher – Wilaya de JIJEL BP 87 Jijel Algérie
Tel : 034 54 21 64 Fax : 034 54 21 60
Email: contact@djendjen-port.com

Haut de page